TextBody

Biệt thự Kiến Trúc Việt Nam

Villa Hồng Hà

 • Năm: 2021
 • Diện tích: 110m2
 • Địa điểm: TP. Thái Bình
 • Chủ đầu tư: chị Hà vui tính
 • Kts: Bùi Hải Tiến
Xem chi tiết Villa Hồng Hà

Biệt Thự Đăng Quang

 • Năm: 2021
 • Diện tích: 120m2
 • Địa điểm: TP. Hà Nội
 • Chủ đầu tư: Mr. Tiến Quang
 • Kts: Vũ Ngọc Dũng
Xem chi tiết Biệt Thự Đăng Quang

Biệt thự vườn Phú Thọ

 • Năm: 2020
 • Diện tích: 250m2
 • Địa điểm: TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ
 • Chủ đầu tư: Mr. Hùng
 • Kts: Nguyễn Trâm Anh
Xem chi tiết Biệt thự vườn Phú Thọ

Nhà vườn Ngọc Linh

 • Năm: 2020
 • Diện tích: 200m2
 • Địa điểm: TP. Hòa Bình
 • Chủ đầu tư: Lương Thùy Linh
 • Kts: Nguyễn Trâm Anh
Xem chi tiết Nhà vườn Ngọc Linh

Biệt thự Tấn Sang

 • Năm: 2021
 • Diện tích: 250m2
 • Địa điểm: TP. Hà Nam
 • Chủ đầu tư: Nguyễn Đức Tấn
 • Kts: Vũ Ngọc Dũng
Xem chi tiết Biệt thự Tấn Sang

Liên hệ