TextBody

Căn hộ chung cưKiến Trúc Việt Nam

Căn hộ anh chị Lê - Huyền

 • Năm: 2021
 • Diện tích: 56m2
 • Địa điểm: TP. Hà Nội
 • Chủ đầu tư: Mr. Ngọc Lê
 • Kts: Vũ Ngọc Dũng
Xem chi tiết Căn hộ anh chị Lê - Huyền

Căn hộ chị Linh

 • Năm: 2022
 • Diện tích: 72m2
 • Địa điểm: TP. Hà Nội
 • Chủ đầu tư: Nguyễn Hà Linh
 • Kts: Lê Huyền Trâm
Xem chi tiết Căn hộ chị Linh

Căn hộ anh Mạnh ( Dũng sĩ )

 • Năm: 2021
 • Diện tích: 110m2
 • Địa điểm: TP. Thái Bình
 • Chủ đầu tư: Mr. Mạnh
 • Kts: Nguyễn Như Hoa
Xem chi tiết Căn hộ anh Mạnh ( Dũng sĩ )

Căn hộ manh chị Minh - Hạnh

 • Năm: 2022
 • Diện tích: 96m2
 • Địa điểm: TP. Hà Nội
 • Chủ đầu tư: Nguyễn Thị Hạnh
 • Kts: Trương Ngọc Long
Xem chi tiết Căn hộ manh chị Minh - Hạnh

Căn hộ anh chị Thuận - An

 • Năm: 2022
 • Diện tích: 56m2
 • Địa điểm: TP. Phan Thiết
 • Chủ đầu tư: Mr. Bình Thuận
 • Kts: Nguyễn Như Hoa
Xem chi tiết Căn hộ anh chị Thuận - An

Liên hệ