TextBody

Nhà riêngKiến Trúc Việt Nam

Nhà của Bộ đội Kiên

 • Năm: 2021
 • Diện tích: 70m2
 • Địa điểm: TP. Hà Nội
 • Chủ đầu tư: Bộ đội Kiên
 • Kts: Hoàng Huy Tùng
Xem chi tiết Nhà của Bộ đội Kiên

Nhà riêng chú Thơm

 • Năm: 2020
 • Diện tích: 77m2
 • Địa điểm: TP. Hà Nội
 • Chủ đầu tư: Mr. Thơm
 • Kts: Vũ Ngọc Dũng
Xem chi tiết Nhà riêng chú Thơm

Nhà riêng anh chị Thắng - Hiền

 • Năm: 2020
 • Diện tích: 100m2
 • Địa điểm: TP. Hà Nội
 • Chủ đầu tư: Mr. Thắng
 • Kts: Đào Tùng
Xem chi tiết Nhà riêng anh chị Thắng - Hiền

Nhà riêng cô chú Hoàng - Lan

 • Năm: 2021
 • Diện tích: 76m2
 • Địa điểm: TP. Hà Nội
 • Chủ đầu tư: Nguyễn Hữu Hoàng
 • Kts: Vũ Ngọc Dũng
Xem chi tiết Nhà riêng cô chú Hoàng - Lan

Ngôi nhà nhỏ bác Quý

 • Năm: 2020
 • Diện tích: 35m2
 • Địa điểm: tỉnh Cao Bằng
 • Chủ đầu tư: bác Lương Quý
 • Kts: Hoàng Trung
Xem chi tiết Ngôi nhà nhỏ bác Quý

Liên hệ