TextBody

Nhà riêngKiến Trúc Việt Nam

Nhà riêng anh chị Thái - Huệ

 • Năm: 2020
 • Diện tích: 50m2
 • Địa điểm: TP. Cao Bằng
 • Chủ đầu tư: Mr. Danh Thái
 • Kts: Hoàng Trung
Xem chi tiết Nhà riêng anh chị Thái - Huệ

Nhà riêng anh chị Xuân - Chung

 • Năm: 2020
 • Diện tích: 60m2
 • Địa điểm: tỉnh Bắc Giang
 • Chủ đầu tư: bà Lại Như Xuân
 • Kts: Vũ Ngọc Dũng
Xem chi tiết Nhà riêng anh chị Xuân - Chung

Nhà riêng lê Chân - Hải Phòng

 • Năm: 2021
 • Diện tích: 80m2
 • Địa điểm: TP. Hải Phòng
 • Chủ đầu tư: Mr. Quang
 • Kts: Lê Huyền Trâm
Xem chi tiết Nhà riêng lê Chân - Hải Phòng

Nhà riêng 2 em Tuấn - Nhàn

 • Năm: 2020
 • Diện tích: 160m2
 • Địa điểm: TP. Phú Thọ
 • Chủ đầu tư: Mr. Minh Tuấn
 • Kts: Trần Nghĩa
Xem chi tiết Nhà riêng 2 em Tuấn - Nhàn

Nhà riêng anh chị Hùng - Hà

 • Năm: 2021
 • Diện tích: 90m2
 • Địa điểm: TP. Hà Nội
 • Chủ đầu tư: Mr. Hùng - Ms. Hà
 • Kts: Trương Ngọc Long
Xem chi tiết Nhà riêng anh chị Hùng - Hà

Liên hệ