TextBody

Văn phòngKiến Trúc Việt Nam

Hội trường Nghệ Thuật

 • Năm: 2022
 • Diện tích: 250 chỗ
 • Địa điểm: TP. Hồ Chí Minh
 • Chủ đầu tư: Tổ Chức Phi Lợi Nhuận
 • Kts: Hoàng Tùng
Xem chi tiết Hội trường Nghệ Thuật

Văn phòng Bất Động Sản

 • Năm: 2022
 • Diện tích: 350m2
 • Địa điểm: TP. Hà Nội
 • Chủ đầu tư: C/ty Cổ Phần IXANHLAND
 • Kts: Hoàng Trung
Xem chi tiết Văn phòng Bất Động Sản

Văn phòng Ticknot

 • Năm: 2021
 • Diện tích: 450m2
 • Địa điểm: TP. Hà Nội
 • Chủ đầu tư: C/ty Cổ Phần Nam Thắng
 • Kts: Hồ Viên Thanh
Xem chi tiết Văn phòng Ticknot

Văn phòng Công Nghệ Mạng

 • Năm: 2020
 • Diện tích: 2500m2
 • Địa điểm: TP. Hà Nội
 • Chủ đầu tư: C/ty Cổ Phần ICTNET
 • Kts: Hoàng Trung
Xem chi tiết Văn phòng Công Nghệ Mạng

Văn phòng Civro

 • Năm: 2020
 • Diện tích: 1200m2
 • Địa điểm: TP. Hà Nội
 • Chủ đầu tư: C/ty Thương Mại Thịnh Phát
 • Kts: Vũ Ngọc Dũng
Xem chi tiết Văn phòng Civro

Liên hệ